Lya 101 är en ekologisk gård (Krav certifikat under process) som odlar grönsaker, örter, frukter och blommor. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativa produkter till vårt närområde under så många månader av året som möjligt.

Vårt namn, Lya 101, kommer från adressen på vår gård. Här i vår lilla Lya vill vi skapa vårt alldeles egna matparadis.

Gemenskapen och miljön är viktiga för oss. Vi strävar mot att ha en positiv inverkan på koldioxidutsläppen genom att minska avståndet vår mat transporteras till konsumenten och genom att öka det lagrade kolet i våra marker. Vi hoppas att detta också gagnar vårt närsamhälle genom att pengar spenderas på mat i lokalområdet och bidra till vår regions livsmedelssuveränitet. Vi vill kunna erbjuda färska, näringsrika produkter och återuppliva glömda mattraditioner.


Vår berättelse

Molly är från USA och har alltid haft en kärlek till mat, trädgårdsskötsel och matlagning. Hon tog examen från Culinary Institute of America 2005 och tillbringade de närmaste tio åren i professionella kök i Asien, med ett års paus för att göra ost på en getgård. Jonas, från Göteborg, är sjöman på segelfartyg. Jonas träffade Molly medan han besökte Kambodja där hon arbetade som kock. Vi letade båda efter ett sätt att få en mer hållbar kolneutral livsstil samtidigt som vi tjänar vårt uppehälle för vår familj. Efter att Molly tillbringade en sommar vid Ridgedale Permaculture i Sunne, Sverige, under ledning av Richard Perkins, bestämde vi oss för att starta en liten gård och Sverige var det bästa stället för oss. Vi köpte gården 2017 och vårt Lya 101 började.

Jordbrukspraxis

Våra jordbruksmetoder inspireras av regenerativt jordbruk, vilket innebär att varje år vi brukar jorden gör vi den bättre. Vi kan göra detta genom att lagra kol i jorden, plantera träd och öka biologisk mångfald.

Grävningsfritt

För att anlägga våra permanenta odlingsbäddar gräver vi, men sen aldrig mer. Detta ökar vår jordbiologi, begränsar gräsfrön som kommer till ytan, ökar vår organiska substans och lagrar kol i marken. Att hålla våra bäddar täckta eliminerar erosion och förlust av matjord. Att plantera våra grödor med intensivt avstånd minskar risken för ogräs att få fäste.

Inga kemikalier

Vi använder inga kemikalier i vår odling. Istället använder vi växtrotation, attraherar nyttoinsekter och biologisk bekämpning av skadedjur. Vi gödslar med kompost och täckodlar.

främja biologisk mångfald

En stor del av att förbättra vår mark år efter år är att öka den biologiska mångfalden och naturligtvis behålla det som finns, vi har hittills sett harar, räv, rådjur, igelkott, mink och ett stort antal fåglar. I trakten finns det även vildsvin, hjort och älg. Vi är glada över att ha Suseån och dess mångfald som vår norra gräns.

Vi kommer att ha bikupor att pollinera våra fruktträd och ska försöka praktisera naturlig biodling. För att se till att det finns mat för bin och andra pollinatörer under hela året, har vi planterat och kommer att plantera en blandning av pollenkällor som pil och krokus (tidig vår) och senblommande vildblommor. Fleråriga blomsterbäddar, häckar och vindskydd tjänar också som livsmiljöer för fjärilar, fåglar och andra insekter.

KULTURmat

Historien om svensk mat är mycket intressant för oss. Vi valde kålrot för vår logotyp som vi tyckte att det var den grönsak som mest representerar svenskt matarv. Kolla in gruppen Kålrot Akademie för mer information (http: //kålrotsakademien.se). Om vi kan hitta goda smaker av svenska gamla sorter, är vi glada att odla dem och se till att de skickas vidare till nästa generation. Om du har några tips om kulturfrön eller gamla produktionsmetoder som du tycker borde sparas, skicka oss ett mail.