26-01.png
 
 

Ett partnerskap för att främja lokalt producerad mat

Slättåkra Närproducerat är ett partnerskap mellan flera närliggande producenter med gemensamma värderingar - uppmuntra lokal livsmedelskonsumtion, spendera pengar på mat i lokalekonomin, skapa gemenskap i närområdet, minska koldioxidutsläppen och har en övergripande positiv miljöpåverkan. Produkter från våra medlemmar finns att köpa i vår Gårdsbutik. För restauranger och grossister kan produkter från flera lokala producenter köpas som från ett företag, levereras tillsammans och faktureras tillsammans. vi effektiviserar därmed processen för att stödja det lokala jordbruket.

Våra andra medlemmar:

ANDREAS MÅTTGÅRD

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa våra produkter som grossist. Om du är en lokal producent som har liknande värderingar och vill vara med i vårt kooperativ, vänligen kontakta oss.